Friday, 17 January 2014

Ras Adar YNGC Mai 17/NWWT Bird Race May 17 2014

Yn dilyn llwyddiant Ras Adar gyntaf Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a oedd yn dathlu ei hanner-canmlwyddiant yn 2013, mae gennym syniad i gynnal digwyddiad tebyg eleni (heb yr elfen hanner-canmlwyddiant).
A fasech chi’n hoffi cymryd rhan?
Y dyddiad yw Dydd Sadwrn Mai 17eg, ac fel llynedd, fe fydd timau / unigolion yn dewis 1 o 3 ardal o Ogledd Cymru i gofnodi adar ar wahanol warchodfeydd YNGC. Mi fydd y reolau’r un fath a llynedd.  Yn nghlwm, fel rhagflas, mae cofnod byr o’r Ras 2013, lluniau, a restr o’r 130 rhywogaeth cafwyd eu cofnodi gan y timau ar y safleoedd gwahanol.
Mi oedd yna ymateb bositif iawn i’r Ras llynedd, ac mi fasa’n wych cael digwyddiad llawn sbort a chystadleuol eto, a hefyd hel mwy o gofnodion defnyddiol. Plîs lledaenwch y neges, nodwch y dyddiad yn eich dyddiadur, a gadewch i mi wybod os oes gennych ddiddordeb.
Cyfarchion,
Ben Stammers, Swyddog Bywyd Gwyllt a Phobl
 2014 NWWT Bird Race
Following the success of the first ever North Wales Wildlife Trust 24hr Bird Race to celebrate our 50th Anniversary in 2013, it‘s been suggested we run a similar event again this year, just without the Anniversary bit…
Would you like to take part? 
The date would be Saturday May 17th and as with last year, teams / individuals can choose 1 of 3 regions of N Wales to record birds at NWWT reserves. The rules will be pretty the same as last year (can send these out as needed). Attached are an account of the 2013 race, some photos, and a list of the 130 species recorded by the different teams at the different sites, to whet your appetite.
Feedback was very positive from last year’s Race, and it would be great to have another fun and competitive event, and to gather more useful records. Please spread the word, mark it in your diary if you’d like to take part, and get back in touch with me if you’re interested.
Ben Stammers, People and Wildlife Officer.

No comments:

Post a Comment